Home Blog Inzicht in de levensduur van de printkop

Inzicht in de levensduur van de printkop

De printkop is een zeer gevoelig maar belangrijk onderdeel van elke etikettenprinter. Alle printeronderdelen moeten met de nodige zorg worden behandeld. Dat geldt in het bijzonder voor de printkop. Hier leest u wat u moet doen om dit kritieke onderdeel zo lang mogelijk te laten meegaan.

Printkop Codipack

Bepaalde onderdelen van de printer moeten na verloop van tijd worden vervangen. Doorgaans zijn dit verbruiksartikelen, zoals etiketten of het printlint. Ook bepaalde aan slijtage onderhevige onderdelen, zoals printkoppen en aandrukrollen, zijn verbruiksartikelen die u periodiek moet vervangen.

De printkop staat voortdurend in contact met bewegende delen, zoals etiketten, printlint en plaatrol (de aandrukrol direct onder de printkop). Niet alleen de kwaliteit van de etiketten en het printlint, maar ook een deugdelijk onderhoud en goede behandeling zijn rechtstreeks van invloed op de levensduur.

Vergelijk dit met de banden van een auto: als u die niet regelmatig verwisselt en ze niet goed uitbalanceert en uitlijnt, moet u ze veel sneller vervangen dan iemand die de onderhoudsaanbevelingen van de bandenfabrikant wel goed in acht neemt.

1. Reinigen van de printkop

Aanbevolen wordt de printkop en aandrukrol te reinigen telkens wanneer u het printlint vervangt voor thermische transferprinters of na elke vervanging van media bij direct thermisch printen. Gebruik hiervoor de gepaste reinigingsmiddelen of een niet-schurend en pluisvrij reinigingsdoekje gedrenkt in isopropylalcohol (90% of meer). Dit is de eenvoudigste manier om de printkop zo lang mogelijk te laten meegaan.
Controleer de vervuilingsgraad van het reinigingsdoekje om te bepalen of het nodig is de printkop vaker te reinigen. Bepaalde materialen en omgevingsomstandigheden kunnen de ophoping van reststoffen in de hand werken. In dit geval moet u de printkop vaker reinigen.
Raak de printkop nooit aan met uw blote handen. Olie of andere verontreinigende stoffen op uw handen kunnen de levensduur van de printkop doen afnemen.
Stofvezels op het mediapad of in de printer kunt u verwijderen met een borstel en/of met perslucht. Gebruik uitsluitend erkende persluchthouders. Gebruik nooit perslucht uit pneumatische slangen of compressoren, want daarin zitten meestal waterdampen of andere distillaten die problemen met de levensduur en bediening van deze onderdelen kunnen veroorzaken. Let op dat u de persluchtstraal nooit direct op de printkop richt: door de thermische eigenschappen kan de beschermlaag op de printkoponderdelen beschadigd raken.

 

Printkop Codipack

2. Kiezen van het juiste medium

De printkop is zoals gezegd onderhevig aan slijtage en zal uiteindelijk het einde van zijn levensduur bereiken. De vraag is echter wanneer.
Als u de printkop niet reinigt, gaan er zich ongewenste reststoffen ophopen. De printer drukt weliswaar nog af, maar u moet wel de warmte blijven verhogen om dezelfde afdrukkwaliteit te krijgen. Naarmate de warmte wordt verhoogd en er zich meer reststoffen ophopen, blijft er meer restwarmte achter in de printkop. Hierdoor gaat de beschermlaag uiteindelijk barsten, waardoor de printkop wordt beschadigd.

De hoeveelheid reststoffen en de snelheid waarmee die zich ophopen hangen niet alleen af van het soort etiketten, het printlint en de omgevingsomstandigheden, maar ook van het printeronderhoud en de reinigingsfrequentie.

 

Er wordt een constante wrijving uitgeoefend tussen de printkop, het printlint en/of de etiketten. Hierdoor wordt de beschermlaag van de printkop uiteindelijk weggesleten. Zodra de beschermlaag verdwenen is, zijn de elektronische elementen onbeschermd en kunnen ze beschadigd raken. Voor elke printmethode is het van belang dat u een product van goede kwaliteit kiest.
Bij direct thermisch printen staan de etiketten voortdurend in contact met de printkop. Daarom moet u voor deze printmethode ook bijzondere aandacht schenken aan de kwaliteit van de etiketten. De printkop kan voortijdig defect raken wanneer de ondergrond van slechte kwaliteit is, wanneer er sprake is van overmatige lijmdoorslag of wanneer de perforatie aan de voorzijde van het printmateriaal wordt gemaakt.
Bij de thermische transfermethode moet u er goed op letten dat het printlint en de etiketten van goede kwaliteit zijn en op elkaar afgestemd zijn. De achterkant van het printlint staat voortdurend in contact met de printkop. Bij gebruik van materiaal van slechte kwaliteit of blootstelling aan omgevingsfactoren die niet overeenstemmen met de printerspecificaties, kunnen er zich ongewenste reststoffen op de printkop afzetten.
Wij raden altijd aan een printlint te gebruiken dat iets groter is dan het etiket: op die manier komt het etiket niet in contact met de printkop. Printlinten van goede kwaliteit beschermen de printkop tegen de abrasiviteit van het etiketmateriaal.
Het printlint kan ook elektrostatische ontlading (ESD) veroorzaken, waardoor de printkoponderdelen onherstelbaar worden beschadigd. Gebruik de printer altijd met originele onderdelen.

 

3. Printeronderhoud

U kunt de printkop langer laten meegaan door de printer en de printkop regelmatig te reinigen. Ook een goed onderhoud en nauwkeurige afstelling zijn van belang.
Gebruik uitsluitend originele onderdelen om de printer goed te laten werken.

 

4. Omgevingsomstandigheden

De omgevingsomstandigheden kunnen nadelige gevolgen hebben voor de printer en de etiketten.
Wanneer u de printerspecificaties niet in acht neemt, kan dit ertoe leiden dat de printkop minder lang meegaat. Wanneer de kans bestaat dat de printer wordt blootgesteld aan water en extreem hoge of lage temperaturen, kan het aangewezen zijn de printer in een beschermende ombouw of behuizing te plaatsen.
Wanneer u de voorgeschreven opslagomstandigheden niet in acht neemt, kunnen etiketten en printlinten beschadigd raken. Hierdoor kunnen de eigenschappen van de etiketten en printlinten onbedoeld veranderen, waardoor de printkop niet zoals verwacht reageert en/of er zich ongewenste reststoffen ophopen. Dit alles is eenvoudig te voorkomen door etiketten en printlinten juist te bewaren.

 

Wenst u meer informatie over onze etiketten en printlinten? Wenst u een aanbieding voor printkoppen? Wil u een beroep doen op onze technische dienst voor onderhoud of herstelling van uw etikettenprinter? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.