Etikettering van allergenen

De ingang van de nieuwe wetgeving van het Europees Parlement inzake de verstrekking van voedselinformatie is nu al enige tijd verstreken. Sinds 13 december 2014 zijn fabrikanten uit de voedingsindustrie verplicht om de consumenteninformatie op hun voedingsetiket aan te passen.

De nieuwe wet schrijft voor dat de allergenen die in bepaalde voedingsproducten zitten een meer prominente plaats moeten krijgen op het voedingsetiket. Concreet wil dit zeggen dat producenten de stoffen die allergische reacties kunnen veroorzaken nadrukkelijk op het etiket moeten vermelden.

Codipack Group biedt softwareondersteuning met een toepassing in NiceLabel die het beheer en printing van allergenen en ingrediënten omvat. De applicatie, waarmee u via een gebruiksvriendelijke gebruikersinterface data beheert, is gebouwd in NiceLabel. U importeert data uit andere toepassingen via een web interface, maakt database koppelingen, importeert of exporteert XML-bestanden, doet file drops,…

Kortom Codipack helpt u om met uw labels en etiketten van voedingsproducten te voldoen aan de Europese normen.