Privacy

De persoonsgegevens verkregen via deze website worden opgenomen in de bestanden van Codipack.

Wij verbinden ons ertoe deze gegevens enkel te gebruiken voor het verzenden van producten, het beheer van de dienst naverkoop en om u informatie toe te sturen.

U kan uw gegevens opvragen en verbeteren en u kan weigeren dat wij uw gegevens gebruiken om u informatie toe te sturen.

Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen (Wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens).

 

info@codipack.com